Ceník ubytování platný od 1. 7. 2022:
Počet osob na pokojiJedna noc (cena za osobu)
Dvě a více nocí (cena za osobu)
Jedna osoba550 / 450* Kč450 / 350* Kč
Dvě osoby500/ 400* Kč400 / 300* Kč
Tři osoby470 / 370* Kč370/ 270* Kč
Čtyři a více osob420/ 320* Kč320 / 220* Kč
  • Nižší cena (*) platí pro případ, že budete spát ve vlastním spacáku.
  • Děti do tří let mají pobyt zdarma (bez nároku na lůžko).
  • Děti do 15 let v doprovodu rodičů mají nárok na poloviční cenu. (Tato sleva se nevztahuje na ubytování skupiny dětí.)
  • Celý pobyt je nutno uhradit při příjezdu. Platba je možná v hotovosti nebo kartou.

K této ceně jsme povinni vybírat pro Magistrát hl. města Prahy za každou osobu a noc poplatek z pobytu ve výši 50 Kč. Výjimku tvoří tyto osoby:

  • nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, držitel průkazu ZTP/P a její průvodce,
  • mladší 18 let,
  • hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče,
  • pečující o děti na zotavovací akci,
  • vykonávající na území obce sezónní práci,
  • pobývající na území obce ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy …
Parkování stojí 200 auto a noc.
Přejít nahoru